Daily Post - North Wales Edition (Wales)

Publisher:
NewsBank

Publisher

Latest documents

Featured documents

 • LEO VIRGO LIBRA SCORPIO Aries March [...]

  LEO VIRGO LIBRA...

 • DEATHS

  HUGHES John Ivor, Mawrth 23, 2021 Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd o Bryn Farm, Tremeirchion, yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Glenys, tad cariadus Dilwyn a Delyth, tad ynghyfraeth i Kevin, taid arbennig Lowri, Eleri, Aled ag Ifor. Gwasanaeth preifat yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion,...

 • BURNELL - GRAHAM JOHN, 10 [...]

  BURNELL - GRAHAM JOHN, 10 February 2021. Peacefully at Ysbyty Gwynedd Hospital, of 2 Traeth Penrhyn, Penrhyn Bay, aged 85 years. Beloved Father of Jane and Paul. He will be sadly missed and lovingly remembered. Funeral Tuesday 23rd February. Private service in line with Covid-19 restrictions at...

 • DEATHS

  BOSTOCK - MARGARET ROSE, July 14, 2021. Peacefully in Hospital in Worthing, late of Maes Tawel, Llanrwst aged 90 years. Graveside Service on Tuesday 3rd August 2021 at 11am, at St Mary's Churchyard Llanrwst, where she will be reunited with her beloved husband Peter. G Lloyd Jones, Funeral Director, ...

 • DEATH

  ASHTON-HUGHES Liam John, Mawrth 14eg 2021. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 30 oed of 14 Pen yr Hwylfa, Harlech. Mab annwyl Clare a Emlyn; llysfab i Mark; brawd Regan, Oscar, Cerys a Llinos, wyr i Anna a Brian, Catherine a George. Aelod ymroddgar ACF Clwyd a Gwynedd ac Ymatebwyr Cyntaf Harlech....

 • Deaths

  ASHCROFT - RALPH HENRY, January 28, 2021. Peacefully at Glan Clwyd Hospital of Church Street, Abergele. Private Service at St. Asaph Crematorium on Thursday February 11th at 10.00am. Donations in memory of Ralph would be gratefully received towards the Charity of Robert Roberts c/o R.W.Roberts &...

 • Deaths

  JONES Hugh, (Huw Glo) Ionawr 17, 2021 yn sydyn yn ei gartref Cerrig Seintwar, Pentre Berw, Gaerwen. Priod cariadus Glenys, brawd hoffus Olwen, Tecwyn ar ddiweddar Megan, Mair, Glenys, Vera a Muriel, colled drist i'w holl deulu a ffrindiau. Gwasanaeth preifat yn Eglwys Sant Mihangel Gaerwen ddydd...

 • Deaths

  BUCKLAND Sarah, Rhagfyr 9, 2020. Yn sydyn ac yn dawel o 29 Pant Lodge, Llanfairpwll yn 88 mlwydd oed. Gwraig fyddlon y diweddar William Emyr, mam arbennig Arwel a Gareth a'u partneriad Anne a Brenda a nain garedig i Ffion. Gwasanaeth yn Capel Rhos y Gad, Llanfairpwll dydd Gwener, Rhagfyr, 18fed am...

 • Phillips: How it all turned sour between Gats and me after we'd had so much success

  WALES and Lions scrumhalf legend Mike Phillips has penned his memoirs - and, as you would expect, he doesn't pull any punches in a no-holds barred autobiography....

 • Deaths

  CAWTHRAY - GERALD GORDON, 24th March, 2021. (Cawthray's Shoe Repair Shop, Denbigh). Peacefully at Bryn Derwen Nursing Home, St. Asaph, formerly of Wenlock, Nant y Patrick, St. Asaph, aged 82 years. Loving and devoted husband of Pat and a much loved father, grandfather, great grandfather and brother....

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT