Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tan Esempt) (Cymru) 2014

Publication Date:January 01, 2014

2014Rhif 694 (Cy. 75)

AER GLaN, CYMRU

Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tan Esempt) (Cymru) 2014

12 Mawrth 2014

18 Mawrth 2014

11 Ebrill 2014

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glan 1993( 1) ac a freiniwyd bellach yng Ngweinidogion Cymru( 2) i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r lleoedd tan a esemptir gan y Gorchymyn hwn i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.-(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tan Esempt) (Cymru) 2014, a daw i rym ar 11 Ebrill 2014.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Lleoedd tan a esemptir rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glan 1993

2. Mae'r lleoedd tan a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, wedi eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glan 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

Dirymu

3. Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tan Esempt) (Cymru) 2013( 3).

Alun Davies

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, un o Weinidogion Cymru

12 Mawrth 2014

YR ATODLEN

Erthygl 2

LLEOEDD TAN SY'N ESEMPT

Y Lle Tan

Yr Amodau

Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tan yn unol a'r manylebau canlynol:

Rhaid peidio a defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:

Stofiau'r 18i a'r 60i.

Gweithgynhyrchir gan Jetmaster Fires Ltd., Unit 2, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau

gosod a defnyddio sydd a'r cyfeirnod "Part No 106870 Issue No. 1" dyddiedig Chwefror 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd a'r cyfeirnod "Part No 106872 Issue No.1" dyddiedig Mai 2010.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.

Boncyffion coed 1000.

Yr Aarrow Signature 5 SC, yr Aarrow Ecoburn 5 SC, yr Hamlet Solution 5 SC a'r Villager Espirit 5 SC.

Gweithgynhyrchir gan Arada Ltd., The Fire Works, Millwey Industrial Estate, Axminster, Devon, EX13 5HU.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "Rev 02" dyddiedig Ebrill 2010.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle caeedig a 50 mm o'r safle llwyr agored.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr Acquisitions Bloomsbury 5kW.

Gweithgynhyrchir gan Esse Engineering Ltd., Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "01/12(PP)" dyddiedig Ionawr 2012.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 50% agored.

Boncyffion coed 1000.

Stofiau'r Acquisitions Cannonbury 4 a 5.

Gweithgynhyrchir gan Esse Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd a'r cyfeirnod "v71 of 09/11/2010" dyddiedig 09/11/2010.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr ACR Astwood Multifuel AW1MF.

Gweithgynhyrchir gan ACR Heat Products Ltd., Unit 1, Weston Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod

"AW1MF 0101 Version 3" dyddiedig 28/01/2013.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop mecanyddol i atal lifer y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 12mm yn agored.

Boncyffion coed 1000.

Stofiau llosgi coed yr Aduro 3D, 8D, 10D, 11D a'r Asgård 1D, 2D a 7D.

Gweithgynhyrchir gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmarc.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "Pexex1001/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.

Boncyffion coed sych 1000.

Stof llosgi coed yr Aduro 9D.

Gweithgynhyrchir gan Aduro A/S, Silkeborgvej 765 8220, Brabrand, Denmarc.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "Pevex1002/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.

Boncyffion coed sych 1000.

Yr Alberg 7.

Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd., Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "EGTL03A Version 1.4" dyddiedig 21/12/2012.

Boncyffion coed 1000.

Stof llosgi coed yr Alpha I, rhif y model: AL905-SE.

Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "HF277-SE/UK-NI-ROI/V2D.18-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop mecanyddol i atal y prif reolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.

Boncyffion coed 1000.

Stof llosgi coed yr Alpha II, rhif y model: AL907-SE.

Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd., Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "AL907-SE/UK-NI-ROI/V3-D.14-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored, ac agorfa o 70mm i'r drws a sêl raff i ganiatáu llif cyson o aer.

Boncyffion coed 1000.

Boeleri nwyeiddio yr Angus Orlingo 200 18kW, 25kW, 40kW, 60kW a 80kW.

Gweithgynhyrchir gan Eko-Vimar Orlanski Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "EV-20111002" dyddiedig Hydref 2011.

Boncyffion coed 1000.

Boeler Angus Orligno 500 7-25kW.

Gweithgynhyrchir gan Eko-Vimar Orlanski Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "EV 20121003" dyddiedig 03/10/2012.

Pelenni coed 1000.

Boeleri nwyeiddio yr Angus Super 18, 25, 40, 60 a 80kW.

Gweithgynhyrchir gan Eko-Vimar Orlanski Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "EV- 20111001" dyddiedig Hydref 2011.

Boncyffion coed 1000.

Stof fewnosod yr Apollo 8.

Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd., 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "CH8K Apollo - V2" dyddiedig 31/10/2011.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 40mm agored.

Boncyffion coed 1000.

Yr Arimax Bio 300kW, yr Arimax Bio 400kW a'r Arimax Bio 500kW.

Gweithgynhyrchir gan Artierm Oy. Kimmo, Kantalainen, PO Box 59, Fin - 43101, Saarijärvi, Y Ffindir.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Arimax Bio 120-3000kW" dyddiedig 30/03/2010.

Pelenni coed 6-8mm sy'n cynnwys llai na 10% o leithder 1000.

Stof pelenni yr Ariterm Ekerum 6kW a stof pelenni y Neptuni 6kW.

Gweithgynhyrchir gan Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.2" dyddiedig 15/12/2011.

Pelenni coed 1000.

Stof pelenni yr Ariterm Mysinge 6kW.

Gweithgynhyrchir gan Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.1" dyddiedig 15/12/2011.

Pelenni coed 1000.

Boeler yr Ashwell Green-Tec 150.

Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "ASH-gt150/101 Version 1.2" dyddiedig Mehefin 2009.

Pelenni coed 1000.

Boeler yr Ashwell Green-Tec 195.

Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "ASH-gt195/102 Version 1.2" dyddiedig Mehefin 2009.

Pelenni coed 1000.

Boeler yr Ashwell Green-Tec 300.

Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd., Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "ASH-gt300/103 Version 1.2" dyddiedig Mehefin 2009.

Pelenni coed 1000.

Stof yr Avalon 4.

Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "JINAV04 Rev C" dyddiedig 13/06/2012.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop parhaol sy'n atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr Avalon 5 Slimline.

Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "JINAVS05 Rev C" dyddiedig 13/06/2012.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr Avalon 6.

Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "JINAVA06 Rev C" dyddiedig 13/06/2012.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr Avalon Compact 5.

Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "JINAVC05 Rev C" dyddiedig 13/06/2012.

Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio a stop parhaol sy'n atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.

Boncyffion coed 1000.

Stof yr Avalon Slimline 8.

Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Trevilla Park, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall, PL32 9TT.

Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd a'r cyfeirnod "JINAVS08 Rev B" dyddiedig 27/06/2012.

Boncyffion coed 1000.

Offeryn mewnosod y Barbas Cuatro-3 57.

Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, 5531 AB, Bladel, Yr Iseldiroedd.

Cyfarwyddiadau gosod a llawlyfr cynnal blynyddol y...

To continue reading

Request your trial