Deaths

Published date18 April 2024
Publication titleDaily Post - North Wales Edition (Wales)
11th April 2024 Peacefully at Eryl Fryn Nursing Home, Llandudno and of Colwyn Bay, aged 77 years

Much loved father of Sasha, Sian and Mark, and also, a dear brother who will be sadly missed. Funeral Friday 19th April 2024.

Service and Committal at Colwyn Bay Crematorium at 11am. Family flowers only please, but if desired, donations in memory of Stephen will be gratefully accepted towards Cancer Research UK.

G LLOYD JONES FUNERAL DIRECTOR 9 Penrhyn Road, Colwyn Bay.

Tel 01492 530520.

DALY Margaret (Roberts)

April 10th 2024 Peacefully at High Pastures Nursing Home, Deganwy aged 80 years.

The dearly beloved wife of the late Vivion,

loving mum to Mike and Sarah, proud nana to Adeep, Mikah and Shaan and a dear friend to Brian, Anne and Linda.

Service at St. Asaph Crematorium on Tuesday April 23rd at 2.00pm.

Flowers if desired gratefully accepted or donations to the Royal Manchester Children's Hospital.

c/o R.W.Roberts and Son, Plas Tirion, Kinmel Avenue, Abergele, LL22 7LW Tel: 01745 827777

DAVIES Laurence John (Larry)

Cyn Brif Uwcharolygydd Heddlu Gogledd Cymru Hunodd yn dawel ar 27 Mawrth 2024 yn 74 mlwydd oed yn dilyn cystudd byr yn Ysbyty Gwynedd. Priod ffyddlon ac annwyl y ddiweddar Irene. Cefnder Eryl, Gwyneth, Rose, Michael, Gavin a Patrick. Roedd gan a'u gwragedd Hazel, Louise, Alison a'u plant feddwl y byd ohono. Gwr bonheddig a ffrind arbennig i lawer. Swyddog cyhoeddus uchel ei barch yn ei gymuned lleol, Craig y Don, Llandudno. Angladd Dydd Mercher 1 Mai, 2024. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn am 11.00yb.

Blodau teulu yn unig os gwelwch yn dda ond derbynnir yn ddiolchgar roddion er cof am Larry tuag at Ty Gobaith a Cronfa Buddiant yr Heddlu trwy law Robin Roberts, R Roberts & Son Trefnwyr Angladdau, 260 Ffordd Conwy, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5DS. Ffôn 01492 546917 * * * * * Retired Chief Superintendent, North Wales Police Passed away peacefully on 27 March, 2024 aged 74 years, after a short stay at Ysbyty Gwynedd. Loving husband to his dear, late wife Irene. Cousin of Gwyneth, Rose, Michael, Gavin, Patrick and Eryl. Held dear by their wives: Hazel, Louise and

Alison and all their children. A gentleman and an excellent friend to many. A distinguished public servant and highly respected member of his local community, Craig y Don, Llandudno. Funeral on Wednesday 1 May, 2024. Service and committal at Colwyn Bay Crematorium at 11.00am.

Family flowers only please but donations in memory of Larry will be gratefully received towards Ty Gobaith...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT